www.www.k2klimatyzacja.pl

Piece nadmuchowe

Rekuperacja

Pompy ciepła

SYSTEMY KLIMATYZACJI - WARSZAWA

WENTYLACJA - wprowadzenie

 

Wentylacja mechanicznaWentylacja mechaniczna to najdoskonalsza forma wentylacji jaka istnieje. W wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależ-na od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych w porównaniu z tra-dycyjną wentylacją grawitacyjną. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów.


Zalety wentylacji mechanicznej

 

 

  • uzyskanie potrzebnej ilości powietrza
  • niezależność od czynników atmosferycznych
  • możliwość kontroli i regulacji dopływającego powietrza
  • duża skuteczność
  • możliwość odzysku ciepła

 

Wentylacja mechaniczna nawiewna


W wentylacji nawiewnej powietrze jest wtłaczane do pomieszczeń za pomocą wentylatorów, a odpływ odbywa się samoczynnie przez nie-szczelności. Powietrze wtłaczane przez wentylator, wytwarza nadci-śnienie, które powoduje jednocześnie napływ powietrza przez otwory na zewnątrz pomieszczenia.

 


Wentylacja mechaniczna wywiewna (wyciągowa)


Powietrze usuwane jest z pomieszczenia przez wentylatory wyciągo-we, a dopływ powietrza odbywa się samoczynnie przez nieszczelności lub specjalne otwory. Wskutek intensywnego usuwania powietrza doprowadza się do wytworzenia podciśnienia, które powoduje do-pływ powietrza z sąsiednich pomieszczeń. Do wentylatorów wywiew-nych zalicza się takie urządzenia jak: okap kuchenny, wentylatory wy-ciągowe w łazienkach.

 


Wentylacja nawiewno-wywiewna


Jest to najwłaściwszy sposób wentylacji. Daje ona możliwość cał-kowitego spełnienia wymagań wentylacji, jako racjonalnego prze-pływu, wytworzenia podciśnienia lub nadciśnienia w pomieszcze-niach. Instalacja nawiewno-wywiewna wymaga zastosowania dwóch układów. Przez system nawiewników powietrze dostaje się do pomieszczeń, kanałami wentylacyjnym rozprowadzane jest po całym mieszka-niu a za pomocą wywiewników wydostaje się na zewnątrz. Ruch powietrza wymuszają wentylatory. Nawiewniki w postaci kratek, szczelin, listew montowane są w otworach okiennych lub drzwiowych. Kratki wywiewne znajdują się w łazience, kuchni, WC.

 Powered by: www.CDX.pl